Sport en zwemmen

Daar wij alle leerlingen willen aanzetten tot een sportieve levenshouding en hen verder willen stimuleren tot een gezonde en fitte levenstijl, hechten wij belang aan de sportbeoefening op onze school. Jaarlijks wordt er tijd vrij gemaakt voor de scholenveldloop, sportdag, schaatsbeurt, fietstochten en wandelingen.

Elke klas krijgt wekelijks 2 lestijden lichamelijke opvoeding : De turnlessen gaan door in onze eigen turnzaal voor de kleuters tem de 2° graad van de lagere school. De 3° graad gaat sporten in sportcentrum “De Hoogt”.

De leerlingen dragen hiervoor de turnkledij van de school : een donkerblauw sportbroekje en het T-shirt met logo. Alle leerlingen (ook de kleuters) dragen turnpantoffels of sportschoenen. De leerlingen krijgen een aanbod van atletiek, gymnastiek, balvaardigheid, ritmiek en spel.

Voor de zwemlessen trekken we naar het zwembad van Arendonk. Vanaf de derde kleuterklas wordt er op regelmatige tijdstippen (om de veertien dagen en dit een schooljaar lang) aan watergewenning gedaan. De leerlingen van de lagere school krijgen les in kleine niveaugroepjes. De verschillende groepen kenmerken zich door de kleur van de badmuts. Deze badmuts krijgen de leerlingen een gans schooljaar gratis ter beschikking. We besteden aandacht aan de nieuwe onderrichtingen m.b.t. het zwemonderricht voorgeschreven door de overheid. De onkosten van het zwemmen worden gedragen door de school.

Het schoolsportprogramma wordt door het schoolteam verder uitgebreid tijdens de middag met een aanbod middagsport. Tijdens de speeltijden geven we kansen tot sport en spel door speelkoffers aan de leerlingen aan te bieden. Op woensdagnamiddag gaan onze leerkrachten met de leerlingen regelmatig op stap om deel te nemen aan de naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport).

Eénmaal per schooljaar wordt er ook klassikaal deelgenomen aan een SVS-activiteit tijdens de lessen.

img
img
img